Remodelizace

Motto: 75 % lidí si vytvoří představu o společnosti již při vstupu do budovy....

Návrh remodelizace vrátnice: autor arch.Samuel Rihák, technické řešení: Pavel Ponka

recepce

technické řešení

   

 

 

   

 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.