Mystery shopping

 

Dokonalý přehled o skutečné situaci na Vašich prodejnách, způsobu vystavení Vašich výrobků, ochotu prodavačů, množství a použití reklamních materiálů a poutačů, vyzdobení výloh a četnost nabízení Vašich výrobků v porovnání s Vaší konkurencí Vám dají naši zkušení testovací zákazníci.
Připravíme pro Vás přehledné srovnání jednotlivých prodejen, celých regionů či celé republiky co se týče absolutního i relativního množství Vašeho zboží ve výlohách či regálech, porovnání viditelnosti Vašich a konkurenčních výrobků, četnost doporučování Vašeho či konkurenčního zboží a řadu jiných důležitých údajů.
Výsledek Vám předáme zpracovaný v tabulkách i grafech zcela dle Vašich potřeb. Doporučíme kroky, které byste měli učinit, aby bylo Vaše zboží viditelnější či dostupnější a to na základě našeho pozorování i informací jednotlivých prodejen.
Navíc všechny navštívené prodejny vyfotografujeme.

Vaše konkurence se již teď třese děsem, ochotnější prodavače než jsou ti, kteří čekají na návštěvu našich testovacích zákazníků jste v životě neviděli!


 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.