Tištěné materiály jakéhokoli druhu jsou nejčastější formou prezentace firmy.

 

Pro naše klienty zajišťujeme veškerý sortiment od vizitek po megaboardy, od grafického návrhu po dopravu na místo určení.

Na obrázcích vidíte pár ukázek naší práce. Vždycky se snažíme, aby cílovou skupinu na našich materiálech něco zaujalo, aby je oslovily a neskončily během několika vteřin v koši.
Kromě jednoduchých zakázek typu jednorázový leták děláme i speciality, i když jsou pracnější. Jako příklad můžeme uvést nabídkový leták Philips, který jsme dělali pro každého prodejce zvlášť, celkem v 98 variantách (čtete dobře, je tam napsáno devadesát osm) a distribuovali jsme jej ke každému prodejci, nebo katalogy pro japonskou firmu Velbon, které připravujeme v osmi jazykových mutacích. Tuto práci zajišťujeme na klíč, včetně grafiky, textů, překladů a distribuce po celé Evropě.

 

Není nic, co bychom v tisku neuměli, rádi Vás o tom přesvědčíme.

 


 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.