Soutěže

 

Spotřebitelské soutěže a motivační akce pro prodejce jsou zajímavým a pokud jsou dobře udělány (a jinak to ani neumíme) velice efektivním nástrojem podpory prodeje.

Našim klientům nabízíme různé formy těchto akcí, od nejjednodušších typu „zašli a vyhraj“, které jsou často používané, i když jejich obliba u zákazníků postupně klesá, až po komplexní soutěže zahrnující oslovení obchodů, prodavačů i koncových zákazníků.

Příkladem takové komplexní akce byla soutěž Trojboj Philips, kterou zde uvádíme. Účast v této akci byla zcela dobrovolná, přesto se zapojilo skoro 90% prodavačů oslovených prodejen (bližší informace v přiloženém souboru).


 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.