WEB prezentace

Význam internetu začíná převažovat nad významem telefonních seznamů (které jsou ovšem opět k nalezení na internetu) a tak mít vlastní webovské stránky je pro firmy naprostou nutností. Záleží samozřejmě na každé z nich, jaké informace o sobě zveřejní, zdali jen základní údaje a spojení, jednoduchý průřez činností (jako my) nebo kompletní sortiment zboží a služeb.
Zajímavou vlastností internetové prezentace je možnost jejího obnovování kdykoli se změní nabídka či jiné důležité údaje. Našim klientům proto nabízíme nejen výrobu jednoduché prezentace, prezentací ozvláštněných animacemi či jiné představitelné formy, ale i pravidelné aktualizace těchto stránek.
Samozřejmostí je výroba webových prezentací v různých jazykových mutacích – konec konců, přesvědčte se sami.

   
   
   
   

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.