Den zápisu do obchodního rejstříku: 17. března 1997

 

Obchodní jméno: Studio Spirála, s.r.o.

 

Sídlo (fakturační adresa): Na okraji 46a, 162 00 Praha 6 - Veleslavín

IČO: 25 11 29 96

DIČ: CZ 25 11 29 96

Společnost zapsána u MS v Praze, obchodní rejstřík oddíl C, vložka 50 654


 

Ovlivňujeme myšlení, náladu a rozhodování Vašich klientů...

Scent Marketinga obchodních partnerů v místech, kde se s nimi setkáváte, nebo kde jim nabízíte svoje zboží a služby.

Reklamní nástroje nejčastěji míří na zrak a sluch, přitom nedoceněným smyslem je čich. Člověk vnímá svět pěti smysly... Svým zákazníkům se proto nemusíte jen líbit, musíte jim i vonět. Přitom působení vůní na pocity je podprahové.

scent marketing / aroma marketing / voňavý marketing

Nenápadné působení na vaše zákazníky.